EOCORTEX - predstavitev posameznih modulov

EOCORTEX - predstavitev posameznih modulov

24.05.2022

Uporaba učinkovitega video-nadzornega sistema lahko bistveno pripomore k varnosti zaposlenih in obiskovalcev ter omogoča optimizacijo poslovnega procesa. Z informacijami, ki jih pridobite v realnem času, lahko prihranite ogromno časa in optimizirate stroške posameznega poslovnega procesa. Napredna programska oprema EOCORTEX omogoča popolno funkcionalnost video analitike - med številnimi naprednimi funkcijami, bi želeli omeniti sledeče:

1. zaznavanje obraza

Programska oprema za zaznavanje obrazov Eocortex pomaga varovati lastnino ter preprečiti kritične situacije, ki predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje oseb.
Kako deluje:
Funkcija napredne detekcija obraza omogoča:
- zaznavanje vseh obrazov, ki so prišli v vidno polje kamere
- prejemanje samodejnih obvestil ob zaznavi obrazov na: monitor, telefon ali preko e-pošte
- kreiranje poročil o osebah, katerih prisotnost je bila zaznana, z navedbo časa zaznave
Prednosti za uporabnika:
Operaterju ni potrebno spremljati kamer video-nadzornega sistema. Z uporabo modula za zaznavanje obrazov, lahko po obrazu najdete osebo, ki je prišla v vidno polje kamere, ki je nameščena v prepovedanem območju v času, ko je zadrževanje v coni prepovedano. Tako lahko preprečite nastanek nesreč, ki ogrožajo varnost vašega osebja in lastnine. Poleg tega vam lahko slike obrazov, shranjene v bazi podatkov z informacijami o času in kraju njihovega odkritja, pomagajo pri raziskovanju nesreč in podobnih neželenih dogodkov.

2. zaznavanje/iskanje zapuščenih predmetov

Zaznavanje predmetov v programski opremi za IP kamere Eocortex pomaga preprečevati teroristične napade ter poveča stopnjo varnosti obiskovalcev / strank / gostov in vašega osebja.
Kako deluje:
- določite in nastavite območja za spremljanje zapuščenih objektov
- določite trajanje obstoja objekta v določenem območju, preden se proži alarm
- ko je kontrolni dogodek zaznan, prejmete takojšnje obvestilo na monitor, telefon ali e-pošto.
Prednosti za uporabnika:
Operaterju ni potrebno spremljati kamer video-nadzornega sistema. Z uporabo modula za zaznavanje zapuščenih predmetov lahko:
- preprečite morebitni teroristični napad
- nemudoma obvestite ljudi na nevarnem območju in omogočite takojšnjo evakuacijo in reševanje
- identificirate osebo, ki je zapustila predmet

3. sledenje

Funkcija sledenja se v programski opremi Eocortex uporablja za zmanjšanje izgube premoženja zaradi dejanj tretjih oseb in za zmanjšanje verjetnosti terorističnih dejanj.
Kako deluje?
Nastavite lahko:
- najmanjšo velikost predmetov, katerih gibanje je potrebno spremljati
- največji premik predmeta iz enega okvirja v drugega mora biti manjši od 1,5 sličice
Na monitor, telefon ali e-pošto prejmete takojšnje obvestilo:
- ko predmet prečka kontrolno črto (vdor na ozemlje itd.)
- ko se predmet premika v območju
- ko je predmet dlje časa ostal na območju
V arhivu lahko iščete tudi delčke videa, na katerem predmet prečka kontrolno črto ali ostane v nadzorovanem območju.
Prednosti za uporabnika:
Operaterju ni potrebno spremljati kamer video-nadzornega sistema. Zahvaljujoč modulu za sledenje, lahko takoj organizirate intervencijo v primeri neželenega dogodka. Na ta način:
- zaščitite svojo lastnino
- preprečiti morebitni teroristični napad
- poskrbite za varnost svojega osebja

4. iskanje objektov

Iskanje objektov v programski opremi Eocortex pomaga preprečevati in preiskovati prekrške, najti izgubljene otroke, stvari ali živali v nakupovalnem centru ali na ulici.
Kako deluje?
Iz arhiva izberete predmet/osebo na posnetku, programska oprema pa naredi naslednje:
- ponuja možnost izdelave zamrznjenega kadra in ustvarjanja video posnetkov s slikami podobnih predmetov iz različnih kamer v kronološkem vrstnem redu.
- na prednaloženem načrtu prostorov nariše trajektorijo premikanja objekta.
S prenesenimi slikami lahko iščete predmete/osebe v video arhivu s primerjavo na naslednje načine:
- oblika
- barva
- velikost
- položaj v okvirju
Prednosti za uporabnika:
Z modulom Iskanje predmetov/oseb lahko rekonstruirate pot osebe, ki jo iščete. To vam bo omogočilo hitro iskanje izgubljenih oseb ali predmetov v nakupovalnem centru ali na ulici.

5. spremljanje delovnega procesa

Nadzor delovnega procesa s programsko opremo za IP kamere Eocortex pomaga povečati delovno uspešnost vašega osebja in zmanjšati tveganja, ki jih je mogoče pripisati človeškemu dejavniku.
Kako deluje?

V vidnem polju vsake kamere lahko konfigurirate do šest območij za spremljanje aktivnosti. Sistem zajame gibanje ali njegovo odsotnost v coni spremljanja aktivnosti v realnem času. Če ni gibanja dlje časa, kot je prednastavljeno, prejmete takojšnje obvestilo na monitor, telefon ali e-pošto.
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu za spremljanje delovnega procesa, lahko sprejemate učinkovite vodstvene odločitve, povezane z:
- vrednotenjem časa in kakovosti posameznega delovnega procesa
- optimizacijo delovnih procesov
Tako lahko izboljšate delovno uspešnost svojega osebja in zmanjšate tveganje za pojav neželenih situacij, povezanih z odsotnostjo osebja na delovnem mestu.

6. zaznavanje dima in ognja

Programska oprema za IP kamere Eocortex za zaznavanje dima in ognja pomaga preprečiti požare in se posledično izogniti žrtvam ter izgubi premoženja.
Kako deluje?
V primeru zaznave dima ali ognja prejmete takojšnje obvestilo na vaš monitor, telefon ali e-pošto. Vsi dogodki, ki jih modul zazna, se zabeležijo v dnevnik dogodkov za kasnejše hitro iskanje v arhivu.
Modul za odkrivanje dima in ognja lahko integrirate s požarnim sistemom ali sistemom za gašenje požara, da zagotovite njuno skupno delovanje.
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu za zaznavanje dima in ognja se lahko:
- nemudoma odzovete na ogenj in dim ter ustaviti izbruh ali širjenje požara
- nemudoma obvesti ljudi v nevarnem območju za njihovo hitro evakuacijo
- poiščite natančne lokacije in vzroke ognja ali dima
Tako boste lahko zagotovili preživetje in ohranjanje zdravja osebja in strank ter zmanjšali škodo na premoženju.

7. zaznavanje glasnega zvoka

Zaznavanje glasnega zvoka s programsko opremo IP kamere Eocortex pomaga pri hitrem odzivu na dogodke višje sile, ki jih spremljajo glasni zvoki.
Kako deluje?
Nastavite lahko nivo zvoka, katerega preseganje bo nakazovalo na višjo silo. Če raven zvoka preseže prednastavljeno vrednost, prejmete takojšnje obvestilo na monitor, telefon ali e-pošto. Pravtako se začne samodejno snemanje videa.
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu za zaznavanje glasnega zvoka lahko:
- ugotoviti vir nevarnosti
- po potrebi sprožite intervencijo
Tako lahko zagotovite varnost ljudi in zmanjšate škodo na lastnini nakupovalnega centra ali trgovine.

8. odpravljanje deformacij ribjega očesa

Funkcija Fisheye Dewarping z uporabo Eocortex IP programske opreme omogoča znižanje stroškov sistema za video nadzor z uporabo panoramskih kamer s širokim vidnim poljem.
Kako deluje?
Funkcija omogoča razširjeno sliko, ki jo upravljate s pomočjo krmilne palice ali tipkovnice:
- v načinu dvojne panorame - panorama je razdeljena na dva dela, vsak 180°
- v načinu 4x90 - slika je razdeljena na štiri dele, vsak del pokriva 90°
- v virtualnem PTZ načinu, ki simulira delovanje PTZ kamere
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu Fisheye Dewarping lahko:
- zamenjajte več običajnih kamer z eno samo kamero Fisheye s široko funkcionalnostjo
- z eno samo kamero pridobite možnost ogleda več nadzorovanih območij hkrati

9. toplotni zemljevid – pot gibanja ljudi

Funkcija Heat Map Eocortex programske opreme pomaga povečati ekonomsko donosnost uporabe poslovnega ali pisarniškega prostora.
Kako deluje?
Območja, kjer je bil promet (sistem spremlja stopinje) zabeležen v zadnjih desetih sekundah, so na zemljevidu prikazana v barvi v realnem času.
Funkcija omogoča:
- nastavitev toplotnega zemljevida na sliko iz kamere
- ustvarite toplotni zemljevid na tlorisu objekta
- izdelavo poročila o analizi gostote prometa v določenih časovnih intervalih
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu Heat map lahko določite poti gibanja ljudi v prostorih. To vam bo omogočilo, da naredite zaključke v zvezi z naslednjim:
- učinkovitost postavitve prodajnih prostorov
- pritožbe
- kakovost dekoracije vitrine
- priljubljenost blaga
Tako izboljšate učinkovitost uporabe vaših prodajnih prostorov in povečate dobiček.

10. spremljanje množice

Programska oprema za spremljanje množice zazna potencialno nevarne dogodke, ki so lahko posledica zbiranja oz. kopičenja velikega števila ljudi.
Kako deluje?

- na sliki določite področja, v katerih se bo izvajalo spremljanje
- nastavite dva kvantitativna nivoja: "Pozor" in "Alarm"
- če je ena od stopenj presežena, prejmete takojšnje obvestilo na monitor, telefon ali e-pošto.
Na časovni premici lahko narišete grafe, ki prikazujejo število ljudi na določenem območju.
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu za spremljanje množice, lahko sprožite intervencijo, da preprečite množične nemire na področju pod vašim nadzorom.

11. štetje ljudi

Štetje ljudi vam omogoča določitev števila obiskovalcev za izračun skupnega prometa, analizo obiska po mesecih, dnevih v tednu in urah.
Kako deluje?
- ustvarite lahko poročila in grafe, razčlenjene po urah, dnevih, mesecih, letih na podlagi podatkov iz različnih kamer
- izvoz podatkov v format CSV
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu za štetje ljudi lahko:
- prilagodite delovni čas vašega podjetja ali obrata
- prilagodite urnik dela vaših zaposlenih
- oceniti učinkovitost marketinške dejavnosti
- ocenite učinkovitost vašega osebja pri delu z obiskovalci
Tako lahko optimizirate svoje stroške in dvignete učinkovitost vaših kadrov in marketinških aktivnosti.

12. štetje ljudi v čakalni vrsti

Štetje ljudi v čakalni vrsti s programsko opremo za IP kamere Eocortex pomaga povečati zadovoljstvo in zvestobo strank / gostov/obiskovalcev ter optimizirati stroške, povezane z osebjem.
Kako deluje?
- funkcija omogoča konfiguriranje do 6 območij zaznavanja čakalne vrste za vsako kamero
- nastavite mejno vrednost števila oseb in trajanja njihovega čakanja v čakalni vrsti
Ko je mejna vrednost presežena, prejmete takojšnje obvestilo na monitor, telefon ali e-pošto. Ustvarite lahko poročila o številu ljudi v čakalnih vrstah za katero koli časovno obdobje, območje in objekt kot celoto.
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu Štetje ljudi v čakalni vrsti lahko:
- hitro zaposlite dodatno osebje in odpravite čakalno vrsto
- prilagodite odpiralni čas vaše trgovine in urnik dela vašega osebja
Tako ohranite zvestobo strank / obiskovalcev / gostov in optimizirate svoje stroške.

13. zaznavanje uniforme/varnostne čelade

Modul zaznavanje nošenja varnostne čelade vam omogoča, da zmanjšate stopnjo industrijskih poškodb in umrljivosti zaposlenih zaradi kršitve varnostnih predpisov.
Kako deluje?
Vaš videonadzorni sistem z aktiviranim modulom Uniform Detection prepozna osebo v kadru in zazna prisotnost čelade na glavi.
V primeru, da oseba ne nosi varnostne čelade, boste avtomatsko prejeli obvestilo na vaš monitor, telefon ali e-pošto.
Vsi kontrolni dogodki se samodejno zabeležijo. Video fragment s kršitvijo lahko kadar koli najdete v arhivu.
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč modulu Uniform Detection lahko:
- zmanjšati primere kršitev varnostnih predpisov s strani zaposlenih
- preprečiti poškodbe na delovnem mestu
- izognete se kaznim regulatornih organov
- raziščete okoliščine primerov kršitve varnostnih predpisov

14. preverjanje polnosti prodajnih polic

Modul z uporabo videonadzornega sistema pomaga ohranjati polno založene prodajne police v trgovini za zagotavljanje maksimalnih prihodkov in ohranjanje zvestobe strank.
Kako deluje?
V nastavitvah določite območje, kjer se bo nahajala vsebina police.
Algoritem izračuna in shrani količino posebnih pik na območju. Število pik predstavlja popolno polnost police. Po določenih intervalih (15-60 sekund), modul preveri police in določi odstotek njihove polnosti z blagom. Če programska oprema zazna polico, katere polnost je nižja od prednastavljene vrednosti, pošlje ustrezno obvestilo.
Prednosti za uporabnika:
Za stalno spremljanje polnosti polic vam ni potrebno najeti dodatnih zaposlenih. Zahvaljujoč modulu preverjanja polnosti prodajnih polic, boste:
- prejemali takojšnja obvestila o prazni polici na zaslon operaterja, na elektronski naslov, v mobilno aplikacijo
- pravočasno ukrepali, da napolnite prazne police z blagom
Tako boste lahko povečali dobiček z zagotavljanjem, da bo blago vedno na voljo vsaki stranki.

15. štetje edinstvenih obiskovalcev

Štetje obiskovalcev s programsko opremo IP kamere Eocortex omogoča določitev števila edinstvenih obiskovalcev za izračun prometa in pretvorbo obiskovalcev v kupce ob upoštevanju njihovega spola in starosti.
Kako deluje?
- ustvarite baze podatkov ljudi, ki jih je potrebno izključiti iz štetja edinstvenih obiskovalcev (zaposleni...)
- kreirate lahko poročila in grafe po urah, dnevih, mesecih, letih na podlagi podatkov različnih kamer
- analizirate lahko statistiko obiskovalcev ob upoštevanju njihove starosti in spola
- izvoz podatkov v format CSV
Prednosti za uporabnika:
Zahvaljujoč štetju edinstvenih obiskovalcev lahko:
- prejemate točne podatke o številu edinstvenih obiskovalcev, brez zaposlenih na prodajnem mestu
- ocenite učinkovitost vašega osebja pri delu z obiskovalci
- oceniti učinkovitost marketinških aktivnosti
Tako lahko optimizirate svoje stroške in izboljšate učinkovitost vaših kadrov in marketinških aktivnosti.

16. razpoznava obraza - light

Modul Face Recognition Light se uporablja za iskanje obraza v množici ljudi katerekoli gostote, kot tudi za določanje spola in starosti ljudi. Podpira neomejeno bazo podatkov.
Kako deluje?
- modul se lahko integrira s sistemom kontrole pristopa
- ustvari se bazo podatkov s fotografijami »zaupanja vrednih« in »nedovoljenih« ljudi
- na monitor, telefon ali e-pošto prejemate obvestila o poskusih vstopa, ki jih zagrešijo osebe, ki nimajo pravic dostopa
- poiščite fragmente z zaznanim obrazom v video arhivu, poiščite osebe v video arhivu z uporabo njihovih fotografij
Prednosti za uporabnika:
Za nadzor vstopa v vse prostore, vam ni potrebno uporabiti svojega osebja. Zahvaljujoč modulu za prepoznavanje obrazov lahko:
- omogočiti avtomatski vstop v prostore tistim zaposlenim, ki imajo ustrezno dovoljenje in nadzorujete čas, ki ga tam preživijo
- preprečite vstop nepooblaščenim osebam
Tako boste lahko zagotovili visoko raven varnosti za svoje zaposlene in zavarovali svoje premoženje.

17. prepoznavanje registrskih tablic - ANPR

Programska oprema za prepoznavanje registrskih tablic Eocortex se uporablja za avtomatizacijo nadzora dostopa vozil na omejeno ozemlje prek kontrolnih točk, kot tudi za spremljanje in izračun prometa na avtocesti.
Kako deluje?
- v bazo podatkov se dodajo registrske tablice
- sistem shrani čas in datum prepoznavanja, registrsko tablico in video izsek mimovoza avtomobila, ki ga je zabeležila kamera
- podatke lahko v sistem dodamo v oblikah XLS ali CSV datotek
Prednosti za uporabnika:
Z modulom za prepoznavanje registrskih tablic lahko:
- preprečiti vstop nepooblaščenih vozil
- omogočite avtomatsko odpiranje zapornic na vhodu in opcijsko ob izstopu
Tako lahko zagotovite varnost strank in osebja ter zmanjšate stroške osebja.

Več informacij in brezplačne demo verzije programske opreme: www.eocortex.com

 

 

Povpraševanje

Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
Vaše osebne podatke potrebujemo za namen posredovanja ponudbe in za lažjo komunikacijo z vami.
Polja označena z * so obvezna!

    1. Mobicom d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
 
 

Povpraševanje

 

Kontaktirajte nas preko spletnega obrazca in v najkrajšem možnem času vam bomo odgovorili.
Vaše osebne podatke potrebujemo za namen posredovanja ponudbe in za lažjo komunikacijo z vami.
Polja označena z * so obvezna!

    1. Mobicom d.o.o. varstvu vaših osebnih podatkov posveča posebno pozornost in skrb. Podrobnejša pravila glede uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov si lahko preberete v Pravilniku o zasebnosti.
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.